CAA-GR news

CAA-GR news

Διεθνές Συνέδριο: Κοινότητες, Τοπία, και Αλληλεπίδραση στη Νεολιθική Ελλάδα - Πρόσκληση για υποβολή εργασιών

Στόχος του συνεδρίου «Κοινότητες, Τοπία και Αλληλεπίδραση στη Νεολιθική Ελλάδα» είναι να διερευνήσει τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις μας για τα Νεολιθικά τοπία στην Ελλάδα και να επανεξετάσει τη δυναμική των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων με το περιβαλλον. Βασικά θέματα που επιλέχθηκαν προσεκτικά για να αναπτύξουν και να δώσουν το έναυσμα για συζητήσεις πάνω στην αναδυόμενη ποικιλότητα και ποικιλομορφία των κοινωνιών της Νεολιθικής Εποχής στην Ελλάδα είναι το τοπίο, η χρήση της γης, το παλαιοπεριβάλλον, τα δίκτυα και η συνδεσιμότητα. Έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική φύση της έρευνας που μπορεί να παράγει συνθετικά αποτελέσματα.

Το συνέδριο οργανώνεται ως τελική εκδήλωση για το έργο «IGEAN - Καινοτόμες γεωφυσικές προσεγγίσεις για τη Μελέτη της Πρώιμης Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας», που πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιο-περιβάλλοντος (GeoSat ReSeArch) του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ) στην Κρήτη, σε συνεργασία με την ΙΓ 'Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Βόλο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο, Κρήτη, την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου 2015.

Παρακαλούμε ελέγξτε την ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες.

The International Workshop on use of Remote Sensing for Monitoring, Modeling and Management of Cultural Heritage and Landscapes - Call for papers

See attached Call for Papers for more details (PDF)

The 1st International Workshop on use of Remote Sensing for Monitoring, Modeling and Management of Cultural Heritage and Landscapes proposes an open discussion regarding the current contribution of Remote Sensing, the integration of RS technologies but also the potential challenges that the scientific community should address in the near future (Sentinel sensors). The topics in this workshop include but are not limited uses of satellite imagery, laser and range airborne data, ground truth measurements (GPR, spectro-radiometer) and UAV technologies.

ICCMSE 2015 Special Session - Προηγμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία - Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων

http://www.iccmse.org/sites/default/files/ICCMSE_Logo.pngΕίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Διεθνής Συνέδριο Computational Methods in Sciences and Engineering 2015 (ICCMSE 2015) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 20 - 23 Μαρτίου 2015, θα φιλοξενήσει ένα μια ειδική συνεδρίαση για Προηγμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία, που διοργανώνει ο Καθ. Ιωάννης Λυριτζής, Διευθυντής Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο στόχος αυτής της συνεδρίασης είναι να εισαγάγει το φάσμα των υπολογιστικών μεθόδων που διατίθενται για τους αρχαιολόγους, μουσειολόγους, επιστήμονες. Είναι μία δυνατότητα να αποδείξουν οι επιστήμονες τις γνώσεις και την κατανόηση του φάσματος των υπολογιστικών μεθόδων στη διάθεση των αρχαιολόγων και την συμβολή τους στην αρχαιολογική έρευνα.

Η σύνοδος θα παρουσιάσει το φάσμα των προσεγγίσεων που βασίζονται σε υπολογιστές στην αρχαιολογική εργασία σε μια ποικιλία από μεθόδους, εισαγάγωντας αυτή των πολυμέσων, της «Εικονική Πραγματικότητα» (VR), των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), μορφών αστικής ανάλυσης (Urban Analysis), τεχνολογιών συλλογής δεδομένων, προσομοίωσης αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων και αποκατάστασης.

Σημαντικές ημερομηνίες, εκδόσεις, πληροφορίες για τη διάσκεψη και την συνεδρίαση και το περιεχόμενό της μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρόσκληση κατάθεσης εργασιών για το CAA GR 2014

CAA GR 2014

Το CAA GR με χαρά σας προσκαλεί στο πρώτο συνέδριο «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία (CAA-GR)» που θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, στο Ρέθυμνο Κρήτης και θα διαρκέσει από την Παρασκευή 7 μέχρι το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014.

Λεπτομέρειες για την κατάθεση εργασιών θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση εργασιών: 8 Νοεμβρίου 2013.

NEW BOOK: Computational approaches to archaeological spaces (eds. Bevan, A., Lake, M.)

Computational approaches to archaeological spaces:

This volume of original chapters written by experts in the field offers a snapshot of how historical built spaces, past cultural landscapes, and archaeological distributions are currently being explored through computational social science. It focuses on the continuing importance of spatial and spatio-temporal pattern recognition in the archaeological record, considers more wholly model-based approaches that fix ideas and build theory, and addresses those applications where situated human experience and perception are a core interest. Reflecting the changes in computational technology over the past decade, the authors bring in examples from historic and prehistoric sites in Europe, Asia, and the Americas to demonstrate the variety of applications available to the contemporary researcher.

Click here for the list of contents.

Προκήρυξη του πρώτου συνεδρίου «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία», CAA GR 2014

Το CAA GR προκηρύσσει το  πρώτο συνέδριο «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, στο Ρέθυμνο Κρήτης στις 7-8 Μαρτίου 2014.

Η Οργανωτική Επιτροπή του CAA-GR θα προσκαλέσει προσεχώς την κατάθεση ανακοινώσεων και πόστερ σχετικών με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Τεχνικές καταγραφής δεδομένων στο πεδίο και το εργαστήριο.
  2. Μοντελοποίηση, διαχείριση και ενσωμάτωση δεδομένων.
  3. Σύνδεση δεδομένων και σημασιολογικός ιστός.
  4. Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων.
  5. Τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις, οπτικοποίηση και προσομοίωση.
  6. Εφαρμογές γεωδαιτικών πληροφορικών συστημάτων και τηλεσκοπικής ανίχνευσης
  7. Χρήστες και περιβάλλοντα εργασίας: εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσεία και πολυμεσικές εφαρμογές.
  8. Θεωρητικοί προβληματισμοί σχετικοί με τις εφαρμογές πληροφορικών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών στην Αρχαιολογία.
  9. Ψηφιακές πόλεις και ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή (με ISBN) και θα καταστούν προσβάσιμα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του CAA-GR μετά το πέρας του συνεδρίου.

Η πρόσκληση για κατάθεση περιλήψεων και άλλες λεπτομέρειες για το συνέδριο θα δημοσιευθούν το Σεπτέμβριο 2013.

Προκαταρκτικό Χρονοδιάγραμμα

1 Νοεμβρίου 2013

Λήξη κατάθεσης των περιλήψεων ανακοινώσεων και πόστερ

2 Δεκεμβρίου 2013

Ειδοποίηση εισηγητών ανακοίνωσης/ πόστερ

15 Δεκεμβρίου 2013

Λήξη προθεσμίας εκπτωτικής εγγραφής (Early bird) στο συνέδριο

1 Ιανουαρίου 2014

Λήξη προθεσμίας εγγραφής στο συνέδριο

8-9 Μαρτίου 2014

Ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου

7 Απριλίου 2014

Κατάθεση γραπτών ανακοινώσεων προς αξιολόγηση

5 Μαΐου 2014

Προθεσμία αξιολόγησης των γραπτών ανακοινώσεων

2 Ιουνίου 2014

Προθεσμία κατάθεσης των διορθωμένων γραπτών ανακοινώσεων

15 Ιουλίου 2014

Άρθρα έτοιμα προς δημοσίευση

30 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση δημοσίευσης των πρακτικών του συνεδρίου

 

Τα πρακτικά του CAA διαθέσιμα στο διαδίκτυο!

Σας ανακοινώνουμε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο απ' όπου μπορείτε πλέον να αναζητήσετε τις εισηγήσεις των πρακτικών του CAA International των ετών 1973-1998 και να τις κατεβάσετε σε μορφή PDF: 

http://caaconference.org/proceedings/online/

Ο τρόπος αναζήτησης των δημοσιευμένων άρθρων περιορίζεται προς το παρόν στον τίτλο του άρθρου, τη θεματική στην οποία εντάσσεται και το έτος του συνεδρίου. Εκτός από τη χρήση της κοινής αναζήτησης, μπορείτε να περιηγηθείτε στο διαθέσιμο υλικό μέσω των “year cloud” and “theme cloud” που βρίσκονται στα αριστερά της ιστοσελίδας. Σύντομα, αναμένεται η συμπλήρωση της ιστοσελίδας με υλικό από τα πρακτικά των ετών 1999 μέχρι και σήμερα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του CAA-GR (σε συνεργασία με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Southampton και του Διοικητικού Συμβουλίου του CAA International) είχαν άμεση συμμετοχή στην υλοποίηση αυτού του έργου. 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - CAA-GR news