CAA-GR news

CAA-GR news

Πρόσκληση κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τη διεξαγωγή των επόμενων συνεδρίων του CAA-GR (2018/2020)

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να αναλάβουν τη διοργάνωση ενός εκ των προσεχών συνεδρίων του CAA-GR να κοινοποιήσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτωντας σχετική πρόταση στη διεύθυνση conference@caa-gr.org και να ετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση για την υποψηφιότητά τους, η οποία θα συζητηθεί και θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του ερχόμενου συνεδρίου στην Αθήνα, 20-21 Δεκεμβρίου 2016.

Πρόσφατες υποψηφιότητες για το 2018
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος (επιστολή)

Πρόσφατες υποψηφιότητες για το 2020
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Αττική, Ελλάδα (επιστολή)

Δεύτερο συνέδριο του CAA-GR, Αθήνα 20-21 Δεκεμβρίου 2016 - 2η πρόσκληση κατάθεσης εργασιών - Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών

2o Συνέδριο «Εφαρμογές Πληροφορικής & Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία (CAA-GR)»
Αθήνα, 20-21 Δεκεμβρίου 2016

Παράταση προσθεσμίας υποβολής εργασιών!
Νέα καταληκτική ημερομηνία: 18 Σεπτεμβρίου 2016

Το δεύτερο συνέδριο «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία (CAA- GR)» θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016.

Η οργανωτική επιτροπή του CAA-GR 2016 σας προσκαλεί να καταθέσετε περιλήψεις προφορικών ή/και επιτοίχιων ανακοινώσεων σχετικά με ολοκληρωμένες ή εν εξελίξει επιστημονικές εργασίες στον τομέα εφαρμογών ψηφιακών μέσων και πληροφορικής, καθώς και ποσοτικών μεθόδων στην αρχαιολογία και γενικότερα την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Μπορούν επίσης να υποβληθούν περιλήψεις ανακοινώσεων για σχετικές έρευνες που διεξάγονται σε γείτονες χώρες. Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

 Οι κύριες θεματικές του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

1.Τεχνικές επισκόπησης και καταγραφής δεδομένων στο πεδίο και το εργαστήριο
2.Μοντελοποίηση, διαχείριση και ενοποίηση δεδομένων
3.Διασύνδεση δεδομένων και σημασιολογικός ιστός
4.Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων
5.Τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις, εικονική πραγματικότητα και προσομοίωση
6.Εφαρμογές γεωπληροφορικής, αεροφωτογράφηση και τηλεσκοπική ανίχνευση
7.Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Ιστορική έρευνα
8.Μακροπρόθεσμη διατήρηση και επανάχρηση ψηφιακών δεδομένων
9.Χρήστες και περιβάλλοντα εργασίας: εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσεία και πολυμεσικές εφαρμογές
10.Θεωρητικοί προβληματισμοί σχετικά με τις εφαρμογές Πληροφορικής στην Αρχαιολογία και τις Ανθρωπιστικές επιστήμες
11.Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
12.Ψηφιακές πόλεις, διαχείριση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
13. Πληθοπoρισμός και ανθρωπιστική έρευνα

Περιλήψεις με επιπρόσθετες θεματικές μπορούν επίσης να υποβληθούν.

 Στις 19 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή πριν το κυρίως συνέδριο, θα πραγματοποιηθούν δύο 6ωρα σεμινάρια:

1.  Υπολογιστική όραση για την πολιτιστική κληρονομιά

Μέρος Α': Φωτογραμμετρία & Τεχνική Μετασχηματισμού Ανάκλασης στο πεδίο και το εργαστήριο
Διδάσκων: Δρ Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Λέκτορας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του Πανεπιστήμιου του Maynooth, Ιρλανδία

Μέρος Β': Η χρήση της πλατφόρμας CHER-OB στην ανάλυση δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς
Διδάσκοντες: Δρ Ελένη Κοτούλα & Δρ Kiraz Goze Akoglu, Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Yale Institute for the Preservation of Cultural Heritage & Yale Computer Science, Yale University, USA

Ημερομηνία/Τόπος: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών, ναυάρχου Νοταρά 51α, Εξάρχεια
Διάρκεια: 10 π.μ.-6 μ.μ.

2. 2. Ιστορικά τοπία και φωτογραμμετρία από αέρος: Αρχειακές πηγές και εικόνες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ημερομηνία / Τόπος: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών 5, Τσάμη Καρατάσου, Κουκάκι.
Διάρκεια: 10 π.μ.-6 μ.μ.
Διδάσκων: Δρ Gianluca Cantoro, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Hellas, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μεταδιδακτορικος ερευνητής

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή (με ISBN) και θα καταστούν προσβάσιμα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του CAA-GR μετά το πέρας του συνεδρίου.
Η ανανεωμένη πρόσκληση για την κατάθεση περιλήψεων είναι διαθέσιμη σε μορφή Pdf (GreekEnglish). 

Σημαντικές Ημερομηνίες

2 Σεπτεμβρίου 2016

18 Σεπτεμβρίου 2016

Λήξη υποβολής των περιλήψεων ανακοινώσεων και αναρτημένων

ανακοινώσεων

3 Οκτωβρίου 2016

9 Οκτωβρίου 2016

Ειδοποίηση εισηγητών

4 Οκτωβρίου 2016

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης υποτροφίας

9 Οκτωβρίου 2016

Έναρξη εγγραφών στο συνέδριο

10 Οκτωβρίου 2016

Ειδοποίηση επιτυχόντων υποτρόφων

15 Οκτωβρίου 2016

Λήξη προθεσμίας εκπτωτικής εγγραφής στο συνέδριο

14 Νοεμβρίου 2016

Λήξη εγγραφής ομιλητών στο συνέδριο

21 Νοεμβρίου 2016

Λήξη προθεσμίας εγγραφής στα σεμινάρια/εργαστήρια

2 Δεκεμβρίου 2016

Λήξη εγγραφής για όλους τους συμμετέχοντες (ενδεχομένως να

δοθεί η δυνατότητα εγγραφής και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εάν υπάρχει χώρος)

19 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίων/ εργαστηριών

20-21 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου

15 Φεβρουαρίου 2017

Υποβολή γραπτών ανακοινώσεων προς αξιολόγηση

1 Απριλίου 2017

Προθεσμία αξιολόγησης των γραπτών ανακοινώσεων

10 Απριλίου 2017

Ειδοποίηση εισηγητών

15 Μαϊου 2017

Προθεσμία υποβολής των διορθωμένων γραπτών ανακοινώσεων

20 Ιουνίου 2017

Άρθρα έτοιμα προς δημοσίευση

30 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση δημοσίευσης των πρακτικών του συνεδρίου

CHER-Ob: An Open Source Platform for Shared Analysis in Cultural Heritage Research

The Yale Institute for the Preservation of Cultural Heritage and the Yale Computer Graphics Group have released CHER-Ob (CULTURAL HERITAGE-Object), an open source platform developed in an attempt to enhance analysis, evaluation, documentation, sharing and management of 3D and 2D visualizations as well as textual and conservation science data.

The development of CHER-Ob is intended to offer a flexible, expandable integrated platform for collaborative cultural heritage research. It is compatible with commonly used imaging data types (2D and 3D images, RTIs, CT) and textual information. CHER-Ob offers an enhanced annotation framework and metadata schema, automatic report generation, bookmark, screenshot, searching, sorting and filtering options.

Project webpage

Source code (GitHub)

Seminar - Archaeological survey and the Mediterranean countryside

Archaeological survey and the Mediterranean countryside
Empty spaces & Empty phases: research questions, scales and methods

May 25-26, University of Cambridge - Faculty of Classics

What’s new in archaeological survey in the Mediterranean countryside? After more than half a century of research and fieldwork, involving millions of hectares of survey, a host of meetings to discuss theory, methods, settlement, population, social and economic patterns, what are the current critical issues and perspectives in this field of studies? In the last decade we have seen the introduction of new techniques and ideas that are radically changing perspectives and possibilities within archaeological landscape survey. In particular we can now apply new survey, diagnostic, analytical and visualization techniques to help us integrate incoming data and to challenge previous understandings based mainly on field-walking survey and limited trial excavation. Moreover, new concepts and questions have come to the fore, such as ‘emptiness’ and the problems of ‘archaeological invisibility’, forcing us to revise our approaches to matters of scale, detail, research methodology and the framing of basic archaeological questions.

This meeting will provide an opportunity to discuss, through ‘blue skies thinking’ and relevant case studies, the present state-of-the-art within this field of studies, identifying critical issues and omissions, addressing ‘short-circuit’ thinking and exploring the opportunity to launch a ‘Next Wave’ of archaeological investigation in the varied countrysides around the Mediterranean Sea.
 
Seminar WEB site – http://www.emptyscapes.org

Summer school at the University of Pisa: Data-Driven Archaeology

Summer school: Data-Driven Archaeology

The University of Pisa is offering a Summer School which will enable participants to manage the whole lifecycle of archaeological data.

Archaeology Of The Future: Data Mining, Data Analysis, and Data Driven Archaeology is built around a new paradigm which takes into consideration the role of the archaeologist as both producer and user of digital Archaeological data. Attendees will learn the concepts and methods of data retrieval, management, analysis and communication through an integrated use of technology and mathematical principles.

The Summer School will take place from the 11th to the 29th of July 2016, at the University of Pisa, Italy.
It is aimed at Archaeology and Cultural Heritage students, PhD candidates and post-docs. If you know anyone who might be interested in attending, please forward this invitation to them.

Deadline: June 26, 2016.
For an effective learning environment, the number of participants be limited to 20.

More information can be found on

MOSAIC 2016 - International Summer School at Kiel University

Modelling Spheres of Interaction - Mosaic - International Summer School at Kiel University
05-09 September 2016

At Kiel University there is a growing interdisciplinary community which strives to establish an integrative concept and culture of modelling. The intention behind Mosaic is to convey the Kiel spirit of interdisciplinary modelling and to facilitate knowledge transfer on basic theories, methods and techniques in spatio-temporal modelling.
In this summer school we will introduce participants to the basics of modelling, mathematics, trends, boundaries, movement, interaction and networks.

The Summer School focuses on interaction as a key concept in social life, and on methods for reconstructing and modeling spheres of interaction at different spatial and temporal scales. Students will learn an innovative approach, used in recent studies, for modelling spheres of interaction. The course will cover a variety of theories and concepts that will enable students to apply this method to further regions, material groups, and time periods. The course is divided into individual lessons presented by experts, thus providing a diverse overview of approaches.

For more information visit the website or view the flyer.

Το 2ο συνέδριο του CAA-GR θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Δεκέμβρη του 2016

Το Δεύτερο συνέδριο «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία», θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016. Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο/σεμινάριο με θέμα που θα ανακοινωθεί.

Η Οργανωτική Επιτροπή του CAA-GR 2016 θα προσκαλέσει προσεχώς την κατάθεση ανακοινώσεων και πόστερ σχετικών με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Τεχνικές επισκόπησης και καταγραφής δεδομένων στο πεδίο και το εργαστήριο
 • Μοντελοποίηση, διαχείριση και ενοποίηση δεδομένων
 • Διασύνδεση δεδομένων και σημασιολογικός ιστός
 • Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων
 • Τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις, εικονική πραγματικότητα και προσομοίωση
 • Εφαρμογές γεωπληροφορικής, αεροφωτογράφηση και τηλεσκοπική ανίχνευση
 • Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Ιστορική έρευνα
 • Μακροπρόθεσμη διατήρηση και επανάχρηση ψηφιακών δεδομένων
 • Χρήστες και περιβάλλοντα εργασίας: εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσεία και πολυμεσικές εφαρμογές
 • Θεωρητικοί προβληματισμοί σχετικά με τις εφαρμογές Πληροφορικής στην Αρχαιολογία και τις Ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Ψηφιακές πόλεις, διαχείριση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Πληθοπoρισμός και ανθρωπιστική έρευνα 

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή (με ISBN) και θα καταστούν προσβάσιμα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του CAA-GR μετά το πέρας του συνεδρίου.

Η πρόσκληση για κατάθεση περιλήψεων και άλλες λεπτομέρειες για το συνέδριο θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου εντός Απριλίου 2016.

    Προκαταρκτικό Χρονοδιάγραμμα

2 Σεπτεμβρίου 2016

Λήξη κατάθεσης των περιλήψεων ανακοινώσεων και πόστερ

3 Οκτωβρίου 2016

Ειδοποίηση εισηγητών ανακοίνωσης / πόστερ

115 Οκτωβρίου 2016

Λήξη προθεσμίας εκπτωτικής εγγραφής (early bird) στο συνέδριο

14 Νοεμβρίου 2016

Λήξη εγγραφής ομιλητών στο συνέδριο

2 Δεκεμβρίου 2016

Λήξη εγγραφής στο συνέδριο και το εργαστήριο για όλους τους συμμετέχοντες
(ενδεχομένως να δοθεί η δυνατότητα εγγραφής και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εάν υπάρχει διαθεσιμότητα)

19 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής εργαστηρίου/σεμιναρίου (το θέμα θα ανακοινωθεί)

20-21 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου

15 Φεβρουαρίου 2017

Κατάθεση γραπτών ανακοινώσεων

1 Απριλίου 2017

Προθεσμία αξιολόγησης των γραπτών ανακοινώσεων

15 Μαϊου 2017

Προθεσμία κατάθεσης των διορθωμένων γραπτών ανακοινώσεων

20 Ιουνίου 2017

Άρθρα έτοιμα προς δημοσίευση

30 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση δημοσίευσης των πρακτικών του συνεδρίου

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο του συνεδρίου του CAA-GR 2016.

Sensing the past: Remote Monitoring for Archaeology and Cultural Heritage

RSCy2016

Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environmentʼ 4-8 April, 2016 - Cyprus
Special Session on
Sensing the past: Remote Monitoring for Archaeology and Cultural Heritage

Call for papers

The RSCy2016, April 4 - 8, 2016 is a most welcome forum to present the latest updates related to current archaeological applications of remote sensing and non-invasive investigation, analysis, and monitoring methods, covering the full spectrum of topics, techniques, time span and global application. A special focus will be drawn on Remote Sensing applications intended for Archaeology and Cultural Heritage.

For further information please visit the RSCy2016 webiste.

CAA International 2016 - (Oslo, March 29, 2016 – April 2, 2016)

CAA 2016We would like to inform you that the Call for sessions for the International CAA 2016 - (Oslo, March 29, 2016 – April 2, 2016) is out.
You can submit a session proposal through the conference management system by September 7th.
Click the link for more information:
http://ocs.caaconference.org/index.php?conference=caa&schedConf=caa2016

Training Workshop on 'Digital methods and tools for archaeological data curation'

Athena Research Centre / DigitalCuration Unit organises and hosts a Training Worshop on 'Digital methods and tools for archaeological data curation', open to participants interested in the use of digital methods and tools for accessing, representing, visualising and communicating archaeological resources. It is taught by an international faculty, including instructors from the Digital Curation Unit, the University of Oxford and the University of Southampton.

This workshop will be held in Athens, Greece on 29 June - 1 July 2015 at the Athens University History Museum. It is part of a five-day Summer School organised in the context of the ARIADNE project on "Emerging digital practices in archaeological research".The goal is to enable researchers and professionals to engage with cutting edge and emerging digital practices of archaeological research, ranging from new methods to capture, organize and curate fieldwork information to new approaches to archaeological interpretation and dissemination, mediated by digital infrastructures.

The Summer School is organised as part of the ARIADNE Transnational Access (TNA) activities, which offer researchers the opportunity to participate in training visits to carry forward their own research.

General Info: http://entopia.org/summerschool
Registration: http://www.eventbrite.ca/e/ariadne-training-workshop-digital-methods-and-tools-for-archaeological-data-curation-tickets-17222787822

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - CAA-GR news