Το Διοικητικό Συμβούλιο του CAA-GR

2018-2021

Πρόεδρος Άθως Αγαπίου PDF icon Βιογραφικό
Αναπληρωτής Πρόεδρος Μάρκος Κατσιάνης PDF icon Βιογραφικό
Γραμματέας Γιώργος Παυλίδης PDF icon Βιογραφικό
Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων Δωρίνα Μούλλου PDF icon Βιογραφικό
Ταμίας Tuna Kalayci PDF icon Βιογραφικό

2015-2018

Πρόεδρος Απόστολος Σαρρής PDF icon Βιογραφικό
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ελευθερία Παληού On-line CV
Ταμίας Tuna Kalayci PDF icon Βιογραφικό
Γραμματέας Μάρκος Κατσιάνης PDF icon Βιογραφικό
Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος PDF icon Βιογραφικό

2012-2015

Πρόεδρος Απόστολος Σαρρής PDF icon Βιογραφικό
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ελευθερία Παληού On-line CV
Ταμίας Ελένη Κοτούλα PDF icon Βιογραφικό
Γραμματέας Αγγελική Χρυσάνθη PDF icon Βιογραφικό
Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος PDF icon Βιογραφικό