Καλώς Ορίσατε

Καλως ήρθατε στο Ελληνικό παράρτημα του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» (CAA-GR). Μέλη του CAA-GR είναι επιστήμονες από τον χώρο της αρχαιολογίας, των κοινωνικών επιστημών, των βιοεπιστημών, των τεχνών, των μαθηματικών, της πληροφορικής, μηχανικοί  και ειδικοί επιστήμονες σε όλους τους  τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόσφατα Νέα

Elections 2018 for CAA-GR Board members

According to the CAA-GR constitution members of the CAA-GR Board are elected for a 3 year term with the right to be re-elected for a second term. Three of the current Board members, Apostolos Sarris (Chair), Eleftheria Paliou (Vice or Deputy Chair) and Costas Papadopoulos are stepping down as they are completing their second 3 year term. The rest of the current Board members have already given notice that will stand for re-election, however, all Board positions will be open to interested eligible candidates.

In this respect we are launching the election procedure for new Board members. All eligible candidates are invited to apply for any Board position. The elections will be conducted with electronic voting through SurveyMonkey. The election process will be supervised by CAA-Int members.

Eligible candidates should notify the current members of the Board for their willingness to stand for elections for a position at the Board at least 10 days before the election date (Friday, 25 May 2018). Interested CAA-GR members should submit a candidacy declaration form through the web site of CAA-GR by indicating the position of the Board at which they would like to be elected and uploading a 2-page CV, as well as a photograph.

The corresponding form can be found here (closed).

All information on eligible candidates will be made accessible to CAA-GR members via the CAA-GR website.

1. Important Dates

Candidacy form open: Friday, 11 May 2018
Deadline for candidates: Friday, 25 May 2018
e-Vote start: Monday, 4 June 2018
e-Vote end: Tuesday, 19 June 2018
Announcement of results:  Wednesday, 20 June 2018 during the AGM in CAA-GR 2018.

2. General Information about the Board of CAA-GR

According to the current Constitution of CAA-GR:
1. CAA-GR shall be administered by five Board members.
2. The Board will be elected after each CAA-GR general meeting. The Board for CAA GR has the right to opt for electronic voting whenever this is deemed appropriate.
3. One of the Board members of CAA-GR will be designated, by the other members of the Board, as the representative of the national chapter to CAA international (ex-officio member of the steering committee of the international CAA [article 4.iv]). In the case that the designated representative of CAA GR is not able to attend an international CAA conference, another Board member may be chosen by the Board to represent CAA GR at the Steering Committee of that conference.
4. The Board members - to the best of their ability - should pursue participation in the international CAA conferences during their term
5. The task of the Board is:
a) To meet at least once a year during the international annual conference or at any other place convenient to the board’s members
b) To ensure, to the best of their ability, that a national conference does take place every two – three years
c) To arrange to the best of their ability, a peer-reviewed publication of selected papers given at these conferences

3. Board Members Responsibilities - Position Descriptions

All board members act as representatives of the CAA-GR community in CAA International conference meetings and activities. They are expected to attend the CAA-GR and CAA-Int conferences to the best of their ability and work in connection with the relevant CAA-Int committees to actively promote the CAA-Int policies.

Chair
The primary role of the Chairperson is to provide coordination for the group. They must be dynamic, strategic and willing to commit a not insubstantial effort to the building of the community over the duration of their tenure. The Chair is responsible for making sure that each scientific meeting is planned effectively, conducted according to the constitution and that matters are dealt with in an orderly, efficient manner. The CAA-GR Chair will need to attend most frequently the CAA-International conferences and provide information about the activities of CAA-GR.

Deputy Chair
The deputy chair works with the chairperson to ensure that each scientific meeting and other activities (e.g. seminars, events) proceed smoothly. S/he must be willing and able to take up a high profile role assuming duties of the chairperson when the latter is unavailable. Such duties will be decided on a case by case basis by all members of the Board. The vice-chair works in close collaboration with the relevant organising committees to oversee, report and communicate with different stakeholders, (including the academic community, industry, agencies, Government, university leaders, and the wider public) the preparation of conferences and other events in which the CAA-GR is directly involved.

Secretary
The Secretary must ensure that the CAA-GR operation is fully and properly recorded. Specifically, this means that the Secretary must arrange, prepare agendas for, and record the minutes of each scientific meeting. They must ensure that messages are communicated effectively between the board, the Scientific Committees, the members of CAA-GR and the broader community. The secretary is also in charge of any matters related to members and membership.

Publications officer
The Publications Officer is charged with the management of the CAA-GR official publication strategy. Each Scientific Meeting should have a person in charge of the publication of the proceedings. The Publications Officer will oversee this process ensuring that any printed and/or digital outputs comply with CAA-GR and CAA-Int. standards in the field and follows open-access policies for research outputs. In this capacity, the Publications Officer will also develop a strategy for, and implement the dissemination of the papers and presentations of the event, through sourcing and coordination of peer reviewers, liaison with web editors/ publishers etc. S/he will also ensure the proper editing of the proceedings of a Scientific Meeting in collaboration with the person in charge from the SM Organising Committee.

Treasurer
The Treasurer oversees the financial administration of the organisation, reviews procedures and financial reporting, and advises the board and conference organisers on financial strategy and fundraising. The Treasurer should also keep up-to-date records as well as an audit trail for all transactions, protect the organisation against fraud and theft, ensure safe custody of money and prompt banking, and make sure the CAA-GR board members understand their financial obligations and that the organisation complies with any tax regulations. Internal processes and reporting methods should be reviewed at least annually.

4. Eligibility Criteria

All nominations must be submitted to the present Board members at least 10 days beforehand and the willingness of the candidate to stand must be demonstrated. Eligible candidates must have exhibited participation at the CAA international conferences. Board Members can be re-elected only once for the same position in the Board. Each term in the Board will last for 3 years.

5. Changes to the Constitution of CAA-GR

During the elections procedure all voting members will also be asked to decide on proposed changes to the CAA-GR constitution. Any changes to this constitution must be approved by a 75% majority of votes at a GM or e-voting session. Such changes shall not take effect until they have been announced at the GM and/or at the CAA-GR website. Below are the proposed changes to the current CAA-GR constitution by the CAA-GR board. Propositions for changes of the Constitution by CAA-GR members are also welcome. If you wish to propose a change in the constitution to be included in this vote, please inform us by replying to this email or by using the CAA-GR website contact form by Thursday, 31 May 2018.

TOPIC1: THE RIGHT OF MEMBERS TO BE ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE BOARD

Current state
III. 3. Members are entitled to the following:
a) keep their name and address on the mailing list held by the representatives of the CAA Greece
b) receive a copy of all mailings
c) vote at the general meetings (GM) of CAA-GR

Proposed changes
III.3. Members are entitled to the following:
a) keep their name and address on the mailing list held by the representatives of the CAA Greece
b) receive a copy of all mailings
c) vote at the general meetings (GM) of CAA-GR, including electronic voting
d) be eligible candidates for the board

Justification note
This change intends to amend the omission in previous versions of the right to be elected to the CAA-GR board into the CAA-GR constitution text.

TOPIC 2: ENCOURAGEMENT OF MEMBERS TO PARTICIPATE IN THE CAA-GR BOARD

Current state
IV.4. The election of the Board shall take place at the GM, normally by show of hands. The Board for CAA GR has the right to opt for electronic voting whenever this is deemed appropriate. All nominations must be submitted to the present Board members at least 10 days beforehand and the willingness of the candidate to stand must be demonstrated. Eligible candidates must have exhibited participation at the CAA international conferences. Board Members can be re-elected only once for the same position in the Board. Each term in the Board will last for 3 years.

Proposed changes
IV.4. The election of the Board shall take place at the GM, normally by show of hands. The Board for CAA GR has the right to opt for electronic voting whenever this is deemed appropriate. All nominations must be submitted to the present Board members at least 10 days beforehand and the willingness of the candidate to stand must be demonstrated. Eligible candidates are members who have exhibited participation at the CAA international conferences and  the CAA-GR  conferences in the last 7 years. In particular, eligible members for the position of the chair and deputy chair need to have exhibited participation at the CAA International conferences in the last 5 years.

CAA GR is an open organisation led by the research community and aims to encourage as many qualified candidates as possible to serve as CAA GR Board members. In this respect, Board members can be re-elected only once for the same position in the Board. Each term in the Board will last for 3 years. Members of the Board that have already spent two terms at any position of the Board will not be eligible candidates for any other position of the Board, except after a period of 6 years. The board can invite eligible members who have served in the past to re-apply under exceptional circumstances and in case there are no eligible candidates for a given position.

Justification note
As stated in the proposed text, the aim of the CAA-GR is to encourage participation to the CAA-GR board. By implementing this change the intention is to keep the CAA-GR board as open as possible to qualified members of the CAA-GR community. Provided that the proposed change is accepted by CAA-GR members, it will take effect on the following elections in 3 years time.

TOPIC 3: ADDITION OF ANOTHER POSITION IN THE CAA-GR BOARD: Social Media, Communications and Outreach Coordinator

Current state
IV. 1. CAA-GR shall be administered by five Board members.

Proposed changes
IV.1. CAA-GR shall be administered by six Board members.

Justification note
This provision is specifically made for the set up of a Social Media, Communications and Outreach Coordinator, whose duties includes all elements of the branding and marketing of CAA-GR. S/he will be expected to develop the strategies for communicating with different stakeholders, including the academic community, industry, agencies, Government, university leaders, and the wider public. S/he will also be the administrator of Facebook, Twitter, Instagram and any other social media CAA-GR pages, while being in charge of constantly updating the CAA-GR website as instructed by the board members and according to decisions taken in SC meetings and AGMs. S/he will also lead the web and social media strategies.

This provision will not take effect in these board elections. However, if this proposed change is accepted by CAA-GR members the new board will advertise the position immediately after this year’s CAA-GR conference.

Ανοίγει η υποβολή στο Copernicus Masters 2018 την 1η Απριλίου 2018

Το Πρόγραμμα Copernicus παρέχει πολύτιμα οικονομικά οφέλη

Το Copernicus είναι το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα για την παρατήρηση της Γης στην Ευρώπη και παρέχει εντελώς δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα για την ανάπτυξη εφαρμογών σε διάφορους τομείς. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 οι επενδύσεις στο πρόγραμμα θα αυξηθούν σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία του οικονομικού οφέλους αναμένεται να διπλασιαστεί. Κάθε ευρώ που επενδύεται στις δραστηριότητες του Copernicus από τις δημόσιες αρχές, έχει ως αποτέλεσμα 1,4 όφελος για ολόκληρη την οικονομία.

Οι εφαρμογές και οι ιδέες των βραβείων Copernicus Masters που χρησιμοποιούν δεδομένα του Copernicus για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, ανοίγουν την 1η Απριλίου για τις υποβολές του 2018.

Oberpfaffenhofen, 27 Απριλίου 2018 – 10 Petabytes δωρεάν δεδομένων για την Παρατήρηση της Γης (EO) δημιουργούνται για το Πρόγραμμα Copernicus κάθε χρόνο. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στις υπηρεσίες του Copernicus να παρέχουν δεδομένα πραγματικού χρόνου σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος. Τα δεδομένα προέρχονται τόσο από αποστολές της οικογένειας δορυφόρων Sentinel, συνεισφέρουσες αποστολές (υπάρχοντες εμπορικοί και δημόσιοι δορυφόροι), όσο και από ένα πλήθος επιτόπιων αισθητήρων. Μεγάλος όγκος δεδομένων από το διάστημα έχει μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη ιδεών και λύσεων σε πολλούς (μη διαστημικούς) τομείς. Καθώς αυτές οι ιδέες συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε εμπορικά βιώσιμες λύσεις, τα οικονομικά οφέλη συνεχίζουν να αυξάνονται.

Το Copernicus Masters 2018 – ο κορυφαίος διαγωνισμός καινοτομίας στην Ευρώπη για την παρατήρηση της Γης (EO) – αναζητεί εξαιρετικές ιδέες, εφαρμογές και επιχειρηματικά σχέδια από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προσανατολισμό στο μέλλον, startup επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ιδιώτες στους τομείς των επιχειρήσεων, της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου, οι συμμετέχοντες στο Copernicus Masters μπορούν να υποβάλλουν τις καινοτόμες ιδέες τους για την παρατήρηση της Γης (EO) σε 16 προκλήσεις που προσφέρονται από τους μεγαλύτερους εταίρους στον κόσμο από τότε που ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Οι εταίροι για το 2018 είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το CGI, η Planet Inc., η BayWa AG, η Stevenson Astrosat Ltd., η Airbus, η Satellite Applications Catapult Ltd. και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών (BMVI).

«Το Copernicus Masters έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό παράγοντα καινοτομίας για την παρατήρηση της Γης. Οι λύσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό όχι μόνο ωφελούν τους πολίτες αλλά επίσης αποφέρουν πολλά κοινωνικο-οικονομικά πλεονεκτήματα σε διάφορους οικονομικούς τομείς,» αναφέρει ο Josef Aschbacher, Διευθυντής Προγραμμάτων για την Παρατήρηση της Γης της ESA. Η ESA είναι ένας από τους κύριους εταίρους του Copernicus Masters και έχει θεσπίσει μια πρόκληση για συμμετέχοντες κάθε χρόνο από το 2011.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποδείξουν την καινοτόμο χρήση των δεδομένων παρατήρησης της Γης σε μια πληθώρα θεμάτων προκλήσεων, όπως τα πεδία Διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things - IoT), τεχνητής νοημοσύνης (AI), μηχανικής μάθησης, ενέργειας, υγείας, αειφόρου διαβίωσης, έξυπνης γεωργίας, διαχείρισης καταστροφών, ναυτιλίας, άμυνας & ασφάλειας, δασοκομίας, ψηφιακών μεταφορών, καθώς και έξυπνων πόλεων.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EΚ) προσφέρει έξι επιπλέον ευρωπαϊκές προκλήσεις, καλύπτοντας τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης, της διακυβέρνησης, της πρόσβασης δεδομένων, των εφαρμογών B2B, της παρακολούθησης κάλυψης της γης και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επίσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουν τις λύσεις τους με πρόσθετες πηγές δορυφορικών δεδομένων που παρέχονται από τους νέους εταίρους του διαγωνισμού.

Μαζί με τα χρηματικά βραβεία, οι νικητές των προκλήσεων θα λάβουν πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο κορυφαίων οργανισμών παρατήρησης της Γης, σημαντικές ποσοστώσεις δορυφορικών δεδομένων, πλατφόρμα επένδυσης από το ευρύ κοινό και υποστήριξης επιχειρησιακής ανάπτυξης συνολικής αξίας άνω των 600.000 ευρώ. Επίσης, ο Γενικός Νικητής λαμβάνει ένα VIP ταξίδι σε μια εκτόξευση δορυφόρου στο Κουρού, αξίας 10.000 ευρώ.

 «Είμαστε περήφανοι για τον ενεργό ρόλο που παίζει το Copernicus Masters στην εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών παρατήρησης της Γης,» προσθέτει ο Thorsten Rudolph, Γενικός Διευθυντής της AZO, της οργανώτριας εταιρείας του διαγωνισμού. «Από το 2011, ο διαγωνισμός έχει επιλέξει συνολικά 87 νικητές. Επιλέχθησαν από περισσότερους από 2.700 νεοεισερχόμενους από 73 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι υπέβαλλαν πάνω από 1.100 πρωτοποριακές επιχειρηματικές ιδέες. Αυτό αποτελεί μια εξαιρετική απόδειξη για το πώς ο διαγωνισμός καινοτομίας λειτουργεί ως αγωγός ροής συμφωνιών στην Ευρώπη για την παρατήρηση της Γης.»

Επίσης, το Copernicus Masters συμπληρώνεται από το Copernicus Accelerator για να ενισχυθεί η μετατροπή εξαιρετικών ιδεών σε εμπορικά βιώσιμες λύσεις οι οποίες επιλύουν σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται από επιχειρήσεις και την κοινωνία σήμερα. Όλοι οι νικητές του Copernicus Masters 2018 θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Copernicus Accelerator, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προκλήσεις, τα βραβεία και τους εταίρους της φετινής χρονιάς, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.copernicus-masters.com.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Copernicus μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: www.esa.int/copernicus and www.copernicus.eu.

Πληροφορίες για την AZO – Τον εταίρο μας στην Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία

Η AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen είναι μια διεθνής εταιρεία δικτύων και εμπορικών σημάτων που έχει ξεκινήσει τους πιο σημαντικούς διαγωνισμούς καινοτομίας σε σχέση με το διάστημα, με περισσότερους από 15.000 συμμετέχοντες, πάνω από 200 ενδιαφερόμενους παράγοντες από τις βιομηχανίες & τις δημόσιες αρχές - και 400 ενδιαφερόμενους από το διεθνή χώρο. Η σειρά Masters, η οποία παρουσιάζεται από την AZO, περιλαμβάνει το European Satellite Masters (ESNC), το Copernicus Masters, το Space Exploration Masters και το INNOspace Masters. Η AZO υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα με περισσότερα από 130 ιδρύματα εταιρειών μέχρι σήμερα και τη δημιουργία 1.800 εργασιών υψηλής τεχνολογίας στην Βαυαρία με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η AZO λειτουργεί ένα πολύ πετυχημένο δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων, το οποίο έχει επενδύσει πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ επιχειρηματικού κεφαλαίου το διάστημα 2016/17, καθώς και το ESA Incubation Centre (ESA BIC) στη Βαυαρία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.azo-space.com.

Copernicus Accelerator - ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΓΔ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Πρόγραμμα Copernicus Accelerator είναι μια πρωτοβουλία η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η ΓΔ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ είναι υπεύθυνη για τα εξής: Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς εμπορευμάτων και υπηρεσιών, βοηθώντας την ΕΕ να γίνει μια έξυπνη και αειφόρος οικονομία για όλους με την υλοποίηση των βιομηχανικών και τομεακών πολιτικών της εμβληματικής πρωτοβουλίας Ευρώπη 2020, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη με μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης στις μικρές επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και υποστηρίζοντας την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές για τις εταιρείες της ΕΕ. Όλες αυτές οι ενέργειες εμπεριέχονται στη Δράση Μικρών Επιχειρήσεων, δημιουργώντας πολιτική για την προστασία και την ενίσχυση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συντονίζοντας τη θέση της ΕΕ και τις διαπραγματεύσεις στο διεθνές σύστημα δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (IPR) και βοηθώντας τους νεωτεριστές στην αποτελεσματική χρήση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (IP), και υλοποιώντας τη διαστημική πολιτική της ΕΕ μέσω των δύο μεγάλης κλίμακας δορυφορικών προγραμμάτων Copernicus (για την παρατήρηση της Γης) και Galileo (για την παγκόσμια πλοήγηση), καθώς και ερευνητικές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για να δοθεί ώθηση στην τεχνολογική καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. http://ec.europa.eu/growth/about-us/index_en.html

Επικοινωνία Τύπου:

AZO

Regine Heue

Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen

Επικεφαλής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Friedrichshafener Str. 1

marketing@azo-space.com

82205 Gilching

Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας - Σεμινάριο

H Εταιρεία για τη Μελέτη της Αρχαίας Τοπογραφίας Δίπυλον υπό την αιγίδα του Ελληνικού Παραρτήματος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» (CAA-GR) και με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα "Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας".

Το σεμινάριο αποτελεί μια εισαγωγή στη Χωρική Ανάλυση Εικόνων και σκοπός του είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους βασικούς όρους, τις έννοιες, καθώς και τις μεθόδους και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των αρχείων εικόνας και την εκτέλεση αυτής της ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο απευθύνεται σε σπουδαστές, ερευνητές και επαγγελματίες των ανθρωπιστικών επιστημών που εργάζονται με αρχεία εικόνας (έμφαση στους τομείς της Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτιστικής Διαχείρισης).

Διδάσκουσα: Αγγελική Χρυσάνθη, Δρ. Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες κατανεμημένες σε 3 εβδομάδες
Ώρα: 17:30-20:30
Ημερομηνίες: κάθε Πέμπτη 19 Απριλίου – 3 Μαΐου 2018
Χώρος: ΔΙΠΥΛΟΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για τη Μελέτη της Αρχαίας Τοπογραφίας, Ρώμα 5, 106 73, Αθήνα
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό φορητό υπολογιστή και να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη χρήση λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 13 Απριλίου 2018. Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη σε ξεχωριστό συνημμένο αρχείο. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Κόστος συμμετοχής (κατ’ άτομο): € 80

Για περισσότερες πληροφορίες: Κατερίνα Στάθη: info@dipylon.org

Σεμινάριο - Ιστορική χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μελετών Αρχαίας Τοπογραφίας Δίπυλον σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων commonspace κάτω από την αιγίδα του Ελληνικού Παραρτήματος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» (CAA-GR) και με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει σεμινάριο διάρκειας 24 ωρών με θέμα "Ιστορική Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)".

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και τις κύριες εφαρμογές τους στην Ιστορία και την Αρχαιολογία.

Διδάσκουσα: Ελένη Μουγιάκου, GIS expert, MSc Γεωπληροφορικής ΕΜΠ.
Προσκεκλημένος εισηγητής: Γιώργος Λιακόπουλος, Ιστορικός-Οθωμανολόγος, Ph.D., Royal Holloway, University of London
Διάρκεια: 24 διδακτικές ώρες κατανεμημένες σε 8 εβδομάδες
Ώρα: 17:30-20:30
Ημερομηνίες: κάθε Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου - 29 Μαρτίου 2018
Χώρος Διεξαγωγής: ΔΙΠΥΛΟΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μελετών Αρχαίας Τοπογραφίας, Ρώμα 5, 106 73, Αθήνα
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό φορητό υπολογιστή και να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη χρήση GIS.
Αιτήσεις συμμετοχής: θα γίνονται δεκτές μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2018. Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη σε ξεχωριστό συνημμένο αρχείο. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Κόστος συμμετοχής (κατ’ άτομο): € 120
Υποτροφίες: Θα χορηγηθούν 2 υποτροφίες σε ανέργους (κάρτα ανεργίας). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες: Κατερίνα Στάθη: info@dipylon.org

Δημοσίευση των Πρακτικών του 2ου συνεδρίου CAA-GR 2016

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να σας ανακοινώσουμε τη δημοσίευση των πρακτικών του 2ου συνεδρίου CAA-GR 2016 ως e-book με ISBN. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής για την ανεκτίμητη συνεισφορά τους στη αξιολόγηση των εργασιών που κατατέθηκαν προς δημοσίευση.

Ο πλήρης τίτλος του τόμου είναι:

Vavouranakis, G., Katsianis, M., Papadatos, I., Mouliou, M. and Petridis, P. (Eds) 2017. Digital pasts for the Present. Proceedings of the 2nd conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Athens, 22-23 December 2016. Athens: Department of History and Archaeology - National and Kapodistrian University of Athens. ISBN: 978-618-81101-8-2.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τα πρακτικά ως αρχείο PDF εδώ (30.8 MB)